Cấp phối bê tông – Bảng tra định mức cấp phối bê tông

Việc cấp phối vật liệu mác vữa bê tông khá quan trọng. Chính vì vậy các thợ thầu phải nắm rõ bảng định mức và cập nhật các kiến thức thường xuyên. Nhằm cung cấp cho bạn đọc những thông tin mới và hữu ích nhất về bê tông xây dựng.

Bài viết này Faros.vn xin chia sẻ bảng tra định mức cấp phối bê tông mới nhất 2019. Bảng tra vật liệu mác vữa xi măng các loại như mác 10, mác 25, mác 50. Bảng tra mác bê tông các loại Mác 150, mác 200, mác 250 và mác 300. Định mức cấp phối cho 1 mét khối vữa xi măng, bê tông.

Cấp phối bê tông

Bảng tra định mức vật liệu mác vữa xi măng

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát vàng 

Loại vữa Mác vữa Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa
Xi măng (Kg) Vôi cục (Kg) Cát vàng (m3)
Vữa tam hợp cát vàng 10 65,07 109,14  1,17
25 112,01 92,82  1,14
50 207,3 74,46 1,11
75 291,03 51  1,09
100 376,04 29,58  1,06

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tam hợp cát mịn 

Loại vữa Mác vữa Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa
Xi măng (Kg) Vôi cục (Kg) Cát mịn (m3)
Vữa tam hợp cát mịn 10 71,07 106,08 1,16
25 121,01 92,82 1,13
50 225,02 67,32 1,1
75 319,26 44,88 1,07

Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát vàng 

Loại vữa Mác vữa Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa
Xi măng (Kg) Cát vàng (m3)
Vữa xi măng cát vàng 25 116,01 1,19
50 213,02 1,15
75 296,03 1,12
100 385,04 1,09
125 462,05 1,05

 Cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xi măng cát mịn 

Loại vữa Mác vữa Vật liệu dùng cho 1 m3 vữa
Xi măng (Kg) Cát mịn (m3)
Vữa xi măng cát mịn 25 124,01 1,16
50 230,02 1,12
75 320,03 1,09
100 410,04 1,05

Bảng tra định mức vật liệu theo từng mác vữa bê tông

Bảng tra định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông. Khi dùng xi măng PCB.30, và cốt liệu có cỡ hạt 1x2cm.

Mác bê tông Xi măng (Kg) Cát vàng(m3) Đá 1x2cm (m3) Nước (lít)
150 288,025 0,505 0,913 185
200 350,550 0,481 0,900 185
250 415,125 0,455 0,887 185
Bản tra định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 bê tông khi dùng xi măng PCB.40, PC HS40 và cát mịn.
1m3 Đá dăm(m3) Cát vàng (m3) Xi măng PCB4 (Kg) Nước sạch (lít)
Vữa xây tô mác 75 1,090 247 110
Vữa bê tông mác 200 0,86 0,483 278 185
Vữa bê tông mác 250 0,85 0,466 324 185
Vữa bê tông mác 300 0,84 0,450 370 185

Bảng cấp phối bê tông mác 250 xi măng pcb40

Tìm kiếm về định mức cấp phối bê tông

Cấp phối bê tông mác 250

Cấp phối bê tông mác 200

Định mức 1m3 bê tông

Cấp phối bê tông mác 250

Cấp phối bê tông mác 200

Định mức vữa xây mác 75

Bê tông mác 200

Be tong mac 250

Cấp phối vữa mác 75

Vữa xi măng

Bê tông mác 300