Kích thước nhà gỗ 3 gian – Nhà gỗ ba gia có kích thước bao nhiêu

Chiều cao: Mái tàu cao 2,15 m (kích thước thông thuỷ hay còn gọi là kích thước lọt sáng).

Chiều rộng: Lòng nhà rộng 5,2m, hiên rộng 2m, kẻ hiên dài 3m15.

Cột : Cột cái to 31cm, cột con to 27cm.

Câu đầu kích thước : 380×380 cm. Nhà gỗ 3 gian gỗ ở Hồ Tây là công trình được dựng bằng gỗ Lim Nam Phi.

Toàn bộ phần nhà dự toán hết 32 m3 gỗ xẻ thành khí (giá tại thời điểm tháng 4 năm 2016 là 30 triệu/ 1m3). 

Trên đây là một số kích thước mà nhà gỗ 3 gian có thể thi công.

Kích thước nhà gỗ

Kích thước nhà gỗ